​CTY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     RẠNG ĐÔNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                       

 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH VIÊN NĂM CUỐI

THỰC TẬP/LÀM VIỆC PART TIME

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối vào thực tập hoặc làm việc theo diện partime tại Công ty, cụ thể như sau:

 1. Điều kiện:
 • Là sinh viên năm cuối chuyên ngành: Điện – Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật đo lường & Tin học, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông …ưu tiên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Có giấy giới thiệu của nhà trường.
 • Có mong muốn thực tập, thực hành kiến thức đã học, phát triển nghề nghiệp.
 1. Các bộ phận tiếp nhận thực tập:
 • Trung tâm phát triển Hệ sinh thái LED 4.0.
 • Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng: Ban Thiết kế kỹ thuật, Ngành Smarlingting.
 • Trung tâm R &D chiếu sáng
 1. Chế độ, quyền lợi:
 • Được tạo điều kiện để thực tập, thực hành các kiến thức đã học; tiếp cận thực tế trên các dây chuyền sản xuất, thiết kế sản phẩm LED, điện tử công nghệ cao.
 • Có người hướng dẫn, hỗ trợ thực tế khi làm đề tài tốt nghiệp.
 • Được trả thù lao cộng tác viên nếu có đóng góp tốt trong công việc.
 • Được xem xét tuyển dụng vào làm việc sau khi tốt nghiệp.

4. Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Chị Hiền – Ban Nhân sự Công ty

Địa chỉ: 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3858.4310                   Email: hiennt.qlht@rangdong.com.vn

 

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2020

           Tổng Giám đốc