Điều Khiển và giám sát
hệ thống chiếu sáng công cộng

Chiếu sáng
đường phố thông minh

Nền tảng của thành phố thông minh

Giải pháp chiếu sáng đường phố IOT Rạng Đông
Thiết kế tối ưu với hệ thống chiếu sáng đường phố hiện tại

Giảm công suất tiêu thụ năng lượng, giảm áp lực lên hệ thống lưới điện hiện tại
Đảm bảo độ sáng trên các tuyến phố theo QCVN 07-7:2016
Không di chuyển cột
Dễ dàng thi công lắp đặt

Tiết tiệm 30-40% điện năng tiêu thụ mỗi năm

Nâng cao chất lượng cuộc sống & an toàn cho người dân - đảm bảo chiếu sáng liên tục
Quản lý giám sát hệ thống chiếu sáng tập trung, theo thời gian thực
Giảm lượng khí thải CO2, hướng tới phát triển bền vững
THÀNH PHỐ BẾN TRE
Thành phố đầu tiên ở Việt Nam triển khai hệ thống đèn đường IOT đồng bộ, toàn diện, sẵn sàng tích hợp các dịch vụ công của Smart City Rạng Đông tư vấn và cung cấp thiết bị triển khai.
Giải pháp chiếu sáng điều khiển từng đèn đường LED
Giải pháp chiếu sáng điều khiển từng cụm đèn đường LED

Rạng Đông tư vấn
Giải pháp chiếu sáng đèn đường IOT miễn phí

Rạng Đông khảo sát thực tế
1
Lên giải pháp
phương án kỹ thuật
2
Trình bày giải pháp tổng thể với
CĐT trước khi xây dựng dự án
3

Thông tin liên hệ - Rạng Đông
Triển khai khảo sát & tư vấn giải pháp miễn phí

Dự án chiếu sáng
đường phố Thái Nguyên
Dự án đèn đường
thành phố Bến Tre
Dự án đèn đường
Đông Anh - Hà Nội
Dự án đèn đường
TP. Hưng Yên